Kosočtverec 2017 / 2018

I v letošním školním roce pořádá kabinet matematiky při ZŠ Hlučín, Hornická 7 jubilejní 30. ročník korespondenční soutěž z matematiky KOSOČTVEREC pro žáky 4. a 5. tříd.
V minulém školním roce se do soutěže přihlásilo celkem 112 žáků z 10 škol. Na 1. místě se umístila Lucka Poštulková ze ZŠ Vřesina. Druhé místo obsadili Tereza Michaláková a Robin Havránek ze ZŠ Hornická 7, Elen Bušová ZŠ Darkovičky, Zuzka Raschková ZŠ Vřesina a Ondra Chvalek ZŠ Děhylov.

Věříme, že i letos se zúčastníte a těšíme se na Vaše originální řešení.

Kabinet matematiky při ZŠ Hlučín, Hornická 7


1. soutěžní kolo

Pravidla soutěže a zadání 1. kola

 

O Z N Á M E N Í

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, město Hlučín zveřejní návrhy střednědobých výhledů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací, návrhy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací, schválené střednědobé výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací a schválené rozpočty zřízených příspěvkových organizací na svých internetových stránkách a současně oznámí na úřední desce, kde jsou materiály zveřejněny v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby:

INTERNETOVÉ STRÁNKY MĚSTA HLUČÍNA:

http://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin-a-dso/organizace-ve-meste/rozpocty-a-vyhledy-rozpoctu-po.html

 

SEKCE:
„MĚSTO HLUČÍN A DSO“
„Organizace ve městě“
„Rozpočty a výhledy rozpočtů přísp. org.“

 

Úspěch žákyně naší školy v Logické olympiádě

V pátek 3. listopadu se v Ostravě uskutečnilo krajské kolo LOGICKÉ OLYMPIÁDY, kterou pořádá Mensa ČR a jež je založená na logických úlohách. V kategorii druhých až pátých tříd se na 3. místě umístila Karolínka Plevová, žákyně páté třídy naší školy. Díky skvělému výkonu postoupila do celostátního kola, které se uskuteční koncem listopadu v Míčovně Pražského hradu. Blahopřejeme!

Informace a fotografie najdete na našem školním webu v části Škola → Úspěchy žáků.

 

Přestup žáka na ZŠ Hornická 7

Vážení rodiče,
pokud máte zájem o přestup Vašeho dítěte k nám do 6. běžné třídy, případně do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (RVMP), najdete v příloze tohoto sdělení potřebné formuláře. Ty, prosím, vyplňte a podepsané zašlete nebo doneste do školy.

Žádost o přestup můžete zaslat do konce tohoto školního roku a přihlášku do RVMP pak nejpozději 24. 4. 2018.

Mgr. Martin Franek, ředitel školy

 

 

Uvolnění dítěte z vyučování na více jak 1 den

V případě uvolnění dítěte z vyučování na více jak 1 den je potřeba předat řediteli školy zákonnými zástupci podepsanou písemnou žádost (formulář je na webu školy). Ředitel školy odpoví písemně pouze v případě zamítavého stanoviska.

Ředitel školy

 
Všechna práva vyhrazena     2013 © AK