Sdělení

Z důvodu nedostatečného počtu žáků je od 5. 2. 2018 kroužek florbalu pod vedením p. u. Kramoliše zrušen.

Mgr. Martin Franek, ředitel školy

 

Sdělení

Z organizačních důvodů dochází s účinností od 5. února 2018 ke změně rozvrhu školy.

Mgr. Martin Franek, ředitel školy

 

Přijímací zkoušky do RVMP

 

Přijímací zkoušky do RVMP

 

Kosočtverec 2017 / 2018

I v letošním školním roce pořádá kabinet matematiky při ZŠ Hlučín, Hornická 7 jubilejní 30. ročník korespondenční soutěž z matematiky KOSOČTVEREC pro žáky 4. a 5. tříd.
V minulém školním roce se do soutěže přihlásilo celkem 112 žáků z 10 škol. Na 1. místě se umístila Lucka Poštulková ze ZŠ Vřesina. Druhé místo obsadili Tereza Michaláková a Robin Havránek ze ZŠ Hornická 7, Elen Bušová ZŠ Darkovičky, Zuzka Raschková ZŠ Vřesina a Ondra Chvalek ZŠ Děhylov.

Věříme, že i letos se zúčastníte a těšíme se na Vaše originální řešení.

Kabinet matematiky při ZŠ Hlučín, Hornická 7


3. soutěžní kolo

Zadání 3. kola

Výsledky 2. kola

 

2. soutěžní kolo

Zadání 2. kola

Výsledky 1. kola

 

1. soutěžní kolo

Pravidla soutěže a zadání 1. kola

 

O Z N Á M E N Í

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, město Hlučín zveřejní návrhy střednědobých výhledů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací, návrhy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací, schválené střednědobé výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací a schválené rozpočty zřízených příspěvkových organizací na svých internetových stránkách a současně oznámí na úřední desce, kde jsou materiály zveřejněny v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby:

INTERNETOVÉ STRÁNKY MĚSTA HLUČÍNA:

http://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin-a-dso/organizace-ve-meste/rozpocty-a-vyhledy-rozpoctu-po.html

 

SEKCE:
„MĚSTO HLUČÍN A DSO“
„Organizace ve městě“
„Rozpočty a výhledy rozpočtů přísp. org.“

 

Přestup žáka na ZŠ Hornická 7

Vážení rodiče,
pokud máte zájem o přestup Vašeho dítěte k nám do 6. běžné třídy, případně do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (RVMP), najdete v příloze tohoto sdělení potřebné formuláře. Ty, prosím, vyplňte a podepsané zašlete nebo doneste do školy.

Žádost o přestup můžete zaslat do 30. 6. 2018 a přihlášku do RVMP pak nejpozději 24. 4. 2018.

Mgr. Martin Franek, ředitel školy

 

 

Uvolnění dítěte z vyučování na více jak 1 den

V případě uvolnění dítěte z vyučování na více jak 1 den je potřeba předat řediteli školy zákonnými zástupci podepsanou písemnou žádost (formulář je na webu školy). Ředitel školy odpoví písemně pouze v případě zamítavého stanoviska.

Ředitel školy

 
Všechna práva vyhrazena     2013 © AK