Slavnostního pasování prvňáčků na čtenáře (2017 / 2018)

Dne 15. 11. 2017 se ve třídě 1. A konalo předávání Slabikáře. Děti se pod vedením paní učitelky od září pečlivě připravovaly - učily se písmenka, skládaly slabiky, tvořily slova. Za jejich snahu byli žáci odměněni slavnostním pasováním, během kterého poklekli, odříkali slib a jako pohádkoví rytíři byli pasováni na čtenáře. Jako dárek dostali na památku čtenářskou šerpu, slabikář, pracovní sešit a sladkou odměnu. Jak se nám tento slavnostní den vydařil, se můžete podívat v následující fotografické dokumentaci.