VÝCHOVNÝ PORADCE


Výchovný poradce: Mgr. Petr Hanzlík

Kontakt: petr.hanzlik@zshornicka.cz

 

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání 2017/2018
Stručný průvodce přijímacím řízením


Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání 2017/2018

 

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání 2017/18
Legislativa a další předpisy, tiskopisy přihlášek


Sdělení MŠMT, kterým se vyhlašují termíny jednotných zkoušek pro školní rok 2017/2018

Přijímání na střední školy a konzervatoře

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně (vybraná ustanovení)

Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2017/2018

 

Informace vycházejícím žákům


Webové stránky, kde lze nalézt aktuální informace o oborech vzdělání, přijímacích zkouškách i možnostech uplatnění po ukončení studia:

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.cz

www.cermat.cz

www.istp.cz

www.gwo.cz

www.portal.mpsv.cz

www.budoucnostprofesi.cz

www.comdi.cz

www.zkouskaosobnosti.cz
Všechna práva vyhrazena     2013 © AK