Úspěchy ve výtvarné soutěži na téma "Škola"

Na jaře tohoto školního roku jsme se účastnili výtvarné soutěže s názvem Tvorba paměťního listu pro prvňáky na téma "Škola".

S radostí jsme obdrželi zprávu, že naše žákyně Alžběta z 9. ročníku vyhrála 1. místo a Vendula rovněž z 9. třídy se umístila jako absolutní vítěz celé soutěže. Její práce bude podkladem pro tvorbu všech paměťních listů budoucích prvňáčků.

Děvčata byla pozvána 20. 6. 2018 na Městský úřad v Hlučíně, kde jim byly předány diplomy a věcné ceny starostou a místostarostkou města.

 

 

Soutěž v anglickém jazyce

Podívejte se na výborné umístění našich žáků v soutěži v anglickém jazyce.

Soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo - kategorie I.A

 

Soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo - kategorie II.A

 

Matematická olympiáda - kategorie Z5 a Z9

Žáci naší školy dosáhli vynikajícího umístění v Matematické olympiádě. Blahopřejeme.

Výsledky Matematické olympiády v kategoriích Z5 a Z9

 

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Denis Šimíček, žák 9.B, se umístil na 1. místě krajského kola v soutěži Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. K tomuto výsledku mu opět velmi srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchu v celostátním kole, kam postupují pouze první čtyři soutěžící.

Výborného umístění v této soutěži dosáhli také žáci Hynek Baturný (5. místo) a Kryštof Kastowský (8. místo), kteří jsou také ze třídy 9.B. I jim rovněž blahopřejeme.

Výsledková listina krajského kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

 

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Denis Šimíček, žák 9.B, se umístil na 1. místě v soutěži Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. K tomuto výsledku mu srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchu v regionálním kole.

Výsledková listina 2. kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

 

Talent Karolínka Plevová

V pátek 3. listopadu se v Ostravě uskutečnilo krajské kolo LOGICKÉ OLYMPIÁDY, kterou pořádá Mensa ČR a jež je založená na logických úlohách. V kategorii druhých až pátých tříd se na 3. místě umístila Karolínka Plevová, žákyně páté třídy naší školy. Díky skvělému výkonu postoupila do celostátního kola, které se uskuteční koncem listopadu v Míčovně Pražského hradu.

Blahopřejeme!

paní učitelka Konečná

     

 

Výsledkové listiny okresního kola Matematické olympiády kat. Z5 a Z9


Výsledková listina okresního kola Matematické olympiády kat. Z5

Výsledková listina okresního kola Matematické olympiády kat. Z9

 

Závěrečná práce v programu GIMP (2016 / 2017)

Eliška Pabyšková (9. B) vytvořila v programu Gimp výbornou závěrečnou práci, na kterou se můžete podívat kliknutím na níže uvedený obrázek.


 

Stavba budoucnosti se líbila i vysokoškolákům (2016 / 2017)

Ve středu 7. prosince dosáhli žáci Základní školy Hornická velkého úspěchu. Zúčastnili se druhého ročníku soutěže Stavby budoucnosti. Úkolem bylo vytvořit model obydlí pro rodinu na téma „Stavby budoucnosti v souladu s přírodou.“

Přihlášení do soutěže se uskutečnilo už na jaře letošního roku. „Ještě před prázdninami jsme se ve třídě domluvili, jak by měl náš model vypadat, s tím, že o prázdninách každého napadne ještě něco navíc,“ popsala Hana Návratová z 9. B. Během září dalo osm deváťáků hlavy dohromady a vymýšleli a zlepšovali nakreslený model. „Realizace nám trvala celý říjen a listopad, pracovali jsme po vyučování, a když to šlo, byli jsme uvolněni z některých hodin a pracovali na modelu,“ uvedla další z realizátorů Jana Kulichová s tím, že jim občasnou radou pomohl i třídní učitel Aleš Baturný. Model žáci vytvořili z balsy, což je nejlepší materiál pro tvoření modelů. Na začátku prosince odvezli dílo do Ostravy, konkrétně na Stavební fakultu VŠB – TUO, kde jej týden mohli hodnotit budoucí stavbaři.

Ve středu 7. prosince se uskutečnilo finále. Každá škola stručně představila svůj model, a pětičlenná porota hodnotila. „Byli jsme velmi šťastní, když oznámili, že jsme skončili na druhém místě, a to i přes to, že jsme byli jako jediní ze základky, ostatní totiž reprezentovali gymnázia a odborné školy. Kromě diplomu jsme dostali věcné ceny, například stavebnici Lego,“ vylíčila Veronika Trčková, která s nápadem přihlásit se o této soutěže přišla. Navíc žáci z 9. B získali i Cenu studentů Stavební fakulty, protože se jim jejich návrh líbil nejvíce. Na realizaci se podíleli tito žáci: Hana Návratová, Jana Kulichová, Veronika Trčková, Tomáš Groh, Ondřej Rotter, Adam Rončka, Tomáš Kalvar, Jakub Menšík.

 

 

Olympiáda v českém jazyce 2016/2017 - školní kolo

Dne 30. 11. 2016 se na naší škole konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Na níže uvedeném odkazu najdete umístění soutěžících. Všem žákům děkujeme za účast a vítězům samozřejmě gratulujeme.

Olympiáda v českém jazyce 2016/2017 - školní kolo - umístění soutěžících

 

Úspěch ZŠ Hornické v soutěži OXFORD ILLUSTRATOR

Na tuto anglicko-výtvarnou soutěž jsem byla s dalšími dvěma žáky naší školy vybrána po úspěšném absolvování školního kola.

Cílem soutěže (konané v Ostravě - Porubě) bylo, co nejlépe ztvárnit anglický text, který jsme na místě dostali. Čas na vypracování byl 2 hodiny. Pro některé to je málo, ale dalo se to zvládnout. Pro zpracování jsme si mohli zvolit libovolné pomůcky i techniku. Vybrala jsem si akrylové barvy, protože s nimi ráda pracuji. Dají se totiž dobře míchat a perfektně kryjí. Při zpracování bylo nutné nejen správně pochopit, ale též do výtvarné práce vhodně začlenit význam podtržených slov v určeném anglickém textu. Také jsme museli dávat pozor na různé záludnosti v tomto článku, protože, pokud jsme si jich nevšimli a správně je výtvarně nezpracovali, už jsme při hodnocení nepostoupili do druhého kola soutěže, kde se až pak oceňovala výtvarná stránka celého díla.

Jsem ráda, že se paní učitelka Švrčinová rozhodla naši školu do soutěže Ofxord Illustrator přihlásit, protože to byla moje první soutěž tohoto druhu – soutěž, kde bylo zapotřebí jak znalosti anglického jazyka, tak výtvarné schopnosti. Moje radost byla o to větší, když jsem zjistila, že z celkového počtu 44 žáků z 15 různých škol, jsem se umístila na druhém místě.

Veronika Trčková, žákyně 9.B, ZŠ Hornická

 

 

Svět techniky očima dětí

Naši žáci se v rámci výtvarné výchovy zapojili do soutěže Svět techniky očima dětí. Do soutěže bylo zasláno celkem 262 žákovských prací z různých škol. Proto jsme měli velkou radost, když jsme se dozvěděli, že žák naší školy Tomáš Kalvar (8.B) se umístil na 1. místě. Slavnostní vyhlášení této výtvarné soutěže proběhlo 24. 6. 2016 ve Světě techniky. Velice nás potěšilo, když jsme se dozvěděli, že Tomáš Kalvar navíc obdržel také cenu Ředitele Světa techniky. Přejeme Tomášovi i dalším žákům naší školy podobné úspěchy nejen ve výtvarné výchově.

Danuše Švrčinová

Více informací a dalších fotografií týkajících se této soutěže můžete najít na webových stránkách www.stcostrava.cz.


 

Projekt Emise

Dne 22. 4. 2016 se v rámci projektu Emise na gymnázium v Havířově uskutečnilo krajské kolo soutěže GYMKOM (přírodovědná soutěž z oblasti Chemie, Biologie, Matematiky, Geografie a Fyziky) mezi školami z Havířova, Opavy a Hlučína. Zúčastnilo se devět postupujících družstev z oblastních kol, které proběhli na začátku roka. Naše dívčí družstvo: Natálie Halfarová, Pavlína Smolková, Natálie Křižáková skončilo na 3. místě. Druhé družstvo z naší školy: Tomáš Čichoň, Lumír Neuvert, Martin Vlček se umístilo na 6. místě. Všem zúčastněním žákům blahopřejeme.

 

Výsledky krajského kola Chemické olympiády - kategorie D

Jakub Vagunda, žák naší školy ze třídy 9.A, se umístil na 1. místě krajského kola Chemické olympiády. K tomuto úspěchu mu samozřejmě blahopřejeme! V této soutěži postupuje do celostátního kola, ve kterém mu budeme držet palce.

Výsledková listina krajského kola Chemické olypiády - kategorie D

 

Výsledkové listiny okresního kola
Matematické olympiády kat. Z6, Z7, Z8


Výsledková listiny okresního kola Matematické olympiády kat. Z6

Výsledková listiny okresního kola Matematické olympiády kat. Z7

Výsledková listiny okresního kola Matematické olympiády kat. Z8

 

Výsledky okresního kola Chemické olympiády - kategorie D

Žáci naší školy dosáhli vynikajícího úspěchu v okresním kole Chemické olympiády. Žák naší školy - Jakub Vagunda (9. A) - se umístil na 1. místě. Blahopřejeme samozřejmě nejen jemu, ale i všem zůčastněným žákům.

Výsledková listina okresního kola Chemické olypiády - kategorie D


Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
(opakovaný úspěch našich žáků)

Toho budeme sice znát až v červnu, ale nejlepšího mladého chemika našeho kraje už známe. Je to žák ze ZŠ Hornická – Jakub Vagunda. V krajském kole soutěže se umístil na 1. místě v teoretické i praktické části.
Stejné soutěže se zúčastnily z naší školy další žákyně. Pavlína Smolková obsadila krásné 5. místo. Barbora Kulhánková postoupila do praktické části, ale z důvodu nemoci se jí nemohla zúčastnit.
Jakub Vagunda pak získal 1. místo i v krajském kole chemické olympiády, čímž potvrdil nejen svůj zájem o chemii, ale i své znalosti z tohoto oboru.
Jakubovi budeme v červnu držet pěsti při reprezentaci našeho kraje v celostátním kole, které probíhá na vysoké škole v Pardubicích.

Mgr. Halusková Bronislava

Výsledková listina celé soutěže

Výsledková listina regionálního kola - laboratoře

Ocenění za výborné výsledky v testování SCIO

Naši žáci získali ocenění za výborné výsledky v testování Stonožka, které na naší škole společnost Scio realizovala v první polovině školního roku 2015/2016. Jmenovitě jsou to Jiří Ježek (6. ročník) a Smolková Pavlína (9. ročník). Blahopřejeme.


Ocenění společnosti Scio
Úspěch našich žáků v soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Do regionálního kola soutěže postupuje prvních 36 úspěšných řešitelů. Regionální kolo se bude konat 27. ledna 2016 na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského a Gymnázium v Ostravě. Všem postupujícím blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech.Umístění našich žáků v krajském kole Matematické olympiády kategorie Z6, Z7, Z8
Výborné umístění našich žáků
v krajském kole Matematické olympiády kategorie Z9

Žáci třídy 9. B Eliška Cigánová a Jiří Cingel dosáhli vynikajícího umístění v krajském kole Matematické olympiády v kategorii Z9. K výbornému umístění jim blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Výsledné umístění soutěžících v krajském kole MO - Z9

Výborné umístění našich žáků
v Moravskoslezském matematickém šampionátu

Dne 23. října 2014 se žáci třídy 9. B Eliška Cigánová, Jiří Cingel, Daniela Dudková, Kateřina Dluhošová, Ondřej Kulich, Matěj Schoffer, Ondřej Vjačka zúčastnili Moravskoslezského matematického šampionátu na Wichterlově gymnáziu v Ostravě Porubě.
Mezi nejlepšími v soutěži v kategorii ZŠ 9, kde soutěžilo 172 soutěžících, byl Ondřej Vjačka (6. místo) a Jiří Cingel (10. – 11. místo).

Petr Hanzlík
vyučující ZŠ Hlučín, Hornická
Ocenění za výborné výsledky v testování SCIO

Společnost Scio realizovala v druhé polovině školního roku 2013/2014 testování některých žáků naší školy. Ocenění od společnosti SCIO za výborné výsledky dosáhl žák Přemek Bělka ze třídy 7.B.Renáta Štroblíková - 1. místo ve sportovní gymnastice v ČR

Renáta Štroblíková, která je žákyní třídy 3.A, získala 1. místo na Mistrovství české republiky ve sportovní gymnastice, které se konalo 7. 6. 2014 v Brně.

Renáta začala trénovat v 5 letech, kdy ve školce navštěvovala kroužek oddílu sportovní gymnastiky Špičková Opava. Od 1. třídy trénovala 2 roky v gymnastickém oddíle TJ VOKD Ostrava Poruba – už po 7 měsících získala ocenění za 1. místo ze 75 závodnic, absolvovala různé závody, kde především získávala zkušenosti se závoděním, umísťovala se většinou na předních příčkách (např. Holandsko, město Deventer – účast 10 zemí, byla ve vítězném družstvu).

Od 3. třídy trénuje v gymnastickém oddíle GK Vítkovice – trénuje 3x týdně 4 hod., 2x týdně 5 hod., před důležitými závody absolvuje dvoufázové tréninky (od rána 9 – 18 hod.) – v roce 2014 získala všechny tituly, které se dají v kategorii starší žákyně, za kterou nyní závodí, získat, a to: přeborník města Ostravy, přeborník Moravskoslezského kraje a mistryně České republiky, také se podívala do Maďarska, kde obsadila krásné 4. místo, letos ji ještě čeká mezinárodní závod v Holandsku.

Její rodiče pro ni obětují většinu volného času, ať už cestováním mezi tělocvičnou a domovem, tak účastí na závodech. Jde o finančně náročný koníček – platit se musí samotný trénink, účast na závodech, cestovné, dresy, teplákovky, a jiné potřeby, které se vztahují k tomuto koníčku.

Poděkování patří trenérce Alexandře Bezděkové a Janě Všetečkové z klubu TJ VOKD Ostrava Poruba, dále současným trenérům Monice Prutkayové a Martinu Řezákovi a neméně také vedení ZŠ Hornická včetně třídní paní učitelky, která umožňuje Renátě trénovat dle potřeby.

Na níže uvedených fotografiích se můžete podívat, co všechno musela Renáta dokázat, aby získala vítězství, ke kterému jí srdečně blahopřejeme.
3001: Příběh planety

V pátek 16. května 2014 byla žákyně 5.A DENISA PRYMUSOVÁ pozvána do Prahy na slavnostní předávání cen. Její výtvarná práce postoupila do užšího výběru z celkového počtu 2 834 výtvarných příspěvků.

Po návratu se mohla pochlubit pěkným 4. místem a spoustou zážitků z celé akce, která byla součástí Mezinárodního knižního veletrhu. Blahopřejeme.Österreich fährt Rad

V letošním školním roce 2013/2014 se naše škola zapojila do projektu s názvem

Österreich fährt Rad.

Žáci devátého ročníku si vyzkoušeli práci s fotkami a k jednotlivým snímkům vymýšleli vlastní německé texty. Tím se zúčastnili a zapojili se tak do mezinárodní literární soutěže kreativního psaní vyhlášené Österreich institutem.

Chtěla bych tímto vyjádřit poděkování našim deváťákům za práci i píli v hodinách němčiny a popřát jim vše dobré na jejich cestách středoškolským životem. Ať se vám vše daří!

Viele Freude mit der deutschen Sprache und viel Spaß!

Jana Žolnerčíková


Matematický klokan

Každý rok se na naší škole pořádá matematická soutěž s názvem Matematický klokan. V tomto školním roce se soutěž konala v pátek 21. 3. 2014. Na níže uvedené odkazu si můžete prohlédnout výsledky v jednotlivých kategoriích. Všem účastníkům soutěže děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Matematický klokan - výsledky

Krajské kolo soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Martin Groh, žák 9.B, dosáhl vynikajícího umístění v soutěži Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.Pythagoriáda

Dne 11. 2. 2014 se konala na naší škole každoroční matematická soutěž Pythagoriáda. Na níže uvedeném odkazu se můžete podívat na výsledné umístění soutěžících žáků 5. až 8. tříd. Všem žákům děkujeme za účast a těm nejúspěšnějším blahopřejeme.

Výsledné umístění žáků na Pythagoriádě 2014

Výsledky soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, ve které dosáhli vynikajících umístění.

Do celorepublikového kola postupují tito žáci:

1. Štěpánek Pavel – ZŠ Opava, Otická 18
2. Ligocký Martin – ZŠ Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638
3. Groh Martin – ZŠ Hlučín, Hornická 7
4. Matoušek Štěpán – ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2
5. Hernandezová Natálie – ZŠ TGM Opava, Riegrova 13

K dosaženému výsledku všem srdečně blahopřejeme!

Výsledková listina – regionální kolo – laboratorní část

Výsledková listina celé soutěže

Nejlepší výsledek ve SCIO testech v MS kraji získal žák naší školy !

Žák 9. třídy naší školy - Martin Groh - zíkal ve SCIO testech v testování matematiky pro deváté třídy nejlepší výsledek v Moravskoslezském kraji mezi žáky základních škol. K dosaženému výsledku mu srdečně blahopřejeme.20 . 10. 2013 - Projekt Michaely Jindrové "Můj vysněný dům"

Žákyně 9. B - Michaela Jindrová - zpracovala jako projekt svůj domácí úkol do německého jazyka na téma Můj vysněný dům. Jak se jí úkol povedlo krásně splnit, si můžete prohlédnout na fotografiích.
Všechna práva vyhrazena     2013 © AK